2014-05-27_22-26-31_PhotoByOPiToumoto.jpg 2014-05-27ルリシンジュウロコ